Tolema Wyceny. Wycena nieruchomości, ruchomości, maszyn, urządzeń. Rzeczoznawca majątkowy. Biegły

Cena : Proszę o kontakt


Wycena nieruchomości (wycena domów, działek, gruntów, czynszów, mieszkań, lokali użytkowych, nieruchomości nietypowych)Wycena ruchomości (wycena wyposażenia, mienia, maszyn, urządzeń, środków trwałych, linii technologicznych)